VVED, ervaringsdeskundigheid in elk werkveld, branche en op elk niveau.

De VVED is de vereniging van ervaringsdeskundigen. Zij zetten zich in als promotor, voorvechter en belangenbehartiger voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Inzet in elk werkveld, maar ook in elke branche en op elk niveau. Dit vanuit de gedachte dat kennis uit opgedane ervaring ervoor kan zorgen dat fouten worden voorkomen. Ook kan die ervaringskennis kosten besparen en verbetering van kwaliteit brengen.

Onmisbaar

feitelijk acht men de inzet van ervaringsdeskundigheid onmisbaar voor iedere serieuze organisatie. Vooral omdat men de mening is toegedaan dat een boel kennis is te halen uit ervaring die is opgedaan.

Opleiding

Omdat in verschillende werkvelden ervaringsdeskundigheid steeds meer wordt omarmt en ingezet, helpt de VVED bij het ontwikkelen van opleidingen. Ook adviseert men gevraagd en ongevraagd overheid en instellingen over de juiste inzet van kennis uit ervaring. Een goed voorbeeld daarvan is de brief die men uitbracht aan de zorgautoriteiten. Daarin pleitte men voor opname van de functie ervaringsdeskundige in het DBC declaratiesysteem voor de GGZ. Omdat binnen de GGZ de inzet van ervaringsdeskundigen een grote vlucht heeft genomen, achtte men declareren van het werk van de ervaringsdeskundigen een must.

Ontwikkeling is gaande

De ontwikkelingen binnen het vakgebied werken vanuit ervaringsdeskundigheid gaan razendsnel. De VVED ontwikkeld vrolijk mee. Op den duur zal men daarom een volwaardige vakvereniging zijn voor ervaringsdeskundigen.

Wordt lid!

Werkt u zelf als ervaringsdeskundige? Dan wordt het hoog tijd u aan te melden als lid. Voor een kleine jaarlijkse bijdrage steunt u de vereniging, praat u mee en helpt u uw vak te promoten. Uw kunt uzelf aanmelden door een mail met uw gegevens te versturen. Vergeet niet uw kennisgebied en IBAN nummer te vermelden. Zo vergemakkelijkt u uw inschrijving. Mocht u eerst vragen willen stellen, dan kan dat ook via hetzelfde e-mailadres Ik zeg doen!