VN ambassadeur VN-verdrag rechten van de mens met een handicap

Ik ben toegetreden tot het corps VN ambassadeurs inzake het nieuwe VN-verdrag rechten van de mens met een handicap. Een hele tijd terug, heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN) besloten dat er een aanvullend mensenrechtenverdrag moest komen waarin specifiek de rechten van de mens met een handicap of chronische kwetsbaarheid, extra worden omschreven en benadrukt. Op deze website gaat u steeds meer terugzien van mijn werk als ambassadeur.

Diapresentatie met ervaringsverhalen en waarom het verdrag goed is voor deze maatschappij

Waarom een apart verdrag voor gehandicapten en chronisch zieken?

Omdat een apart verdrag voor gehandicapten en chronisch zieken, de leden van de VN, en dat zijn bijna alle landen ter wereld, dwingt een fatsoenlijk bestaan te geven aan de doelgroep. Want in nog veel teveel landen ben je als gehandicapte een buitenstaander, uitgestotene en soms zelf vogelvrij verklaard.

Maar toch niet in Nederland?

Ook in Nederland. Niet zoals in sommige Afrikaanse en Aziatische landen, maar ook in Nederland komt uitsluiting op basis van een handicap voor. Een voorbeeld daarvan is iemand met een psychische kwetsbaarheid, waardoor hij of zij beperkt is in zijn sociale vaardigheden. Zo iemand wordt dan vaak als vreemd beschouwd, en daarom uitgesloten. Onbegrepen is echter wat er speelt. Nog een voorbeeld is de blinde die graag toe zou willen treden tot het bestuur van een club of vereniging. Want daar liggen zijn of haar interesse en de capaciteiten zijn er. Toch is het zeker nog niet gezegd dat dat ook gaat lukken. Want wat de boer niet kent dat vreet ie niet, en zo’n bestuurder dient eerst verkozen te worden. En zeg nou eens eerlijk, als u zou mogen kiezen? Een keuze is dan snel gemaakt, omdat het bijna een natuurlijke reactie is dan te kiezen voor dat wat men kent.

Inclusief

Het inclusief maken van de maatschappij, is een doel dat duidelijk als bedoeling onder het verdrag ligt. Dat betekent iedereen mee laten doen op het eigen niveau en zonder enige terughoudendheid het volle leven laten genieten. Het sluit aan bij de nieuwe mores in mijn werkgebied, de geestelijke gezondheidszorg. Zorg dichtbij, hulp vanuit de eigen kring en alles wat er nodig is op korte afstand van de cliënt.

Ambassadeur

Als ambassadeur ga ik me inzetten voor het juiste beleid, en de juiste voorzieningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Begrip kweken voor onbegrepen gedrag. En u voorlichten over hoe u een inclusiever Nederland mede mogelijk kan maken.

Stefan Vlaminckx