Persbericht berichtgeving personen met verward gedrag

Nieuwe Start Ervaringswerk. Het beeldmerk werd gemaakt door StudioVBMedia
Nieuwe Start Ervaringswerk, runner up en eervol vermeld bij de VBHC Competition 2020 .https://nieuwestartervaringswerk.nl

Nieuwe Start Ervaringswerk, en VN ambassadeur Rechten van de Mens met een handicap en inclusieve samenleving, vraagt uw aandacht voor onderstaand persbericht over de berichtgeving rondom mensen met verward (liever nog: onbegrepen) gedrag.

Onderaan dit bericht vindt u de gegevens terug die u nodig heeft als u in contact wenst te treden met de heer Stefan Vlaminckx, VN ambassadeur Rechten van de mens met een handicap en inclusieve samenleving.

Persbericht over berichtgeving personen met verward gedrag

Op mijn verzoek, en in samenspraak met Samen Sterk Zonder Stigma, heeft de korpsleiding van de nationale politie landelijke aandacht besteed aan de communicatie richting de pers aangaande mensen met onbegrepen gedrag. 

Direct aanleiding was, voor mij als VN ambassadeur Rechten van de Mens met een handicap, was het feit dat een cliënt van mij in zo’n summier krantenbericht kwam te staan, als verward persoon. Hij daardoor herkend werd door mensen uit zijn directe woonomgeving, wat hem veel vervelende reacties opleverde. Ook op zijn werk ontstonden problemen, met name omdat er andere kwetsbare collega’s werken die doordat er zo summier werd bericht, bang waren nog langer met hem te werken, wat een volledig ongegronde angst is.

Brief korpsleiding nationale politie

Met een brief aan de korpschef heb ik overgebracht wat de gevolgen van zulke berichtjes zijn, het de aanvullende mensenrechten van de betrokkene schend, en ook diens familie en directe omgeving raakt.

Ook heb ik betoogt dat men zelfdodingen, op het spoor maar ook andere zelfdodingen, niet in de pers brengt onder andere om anderen niet aan te moedigen of op een idee te brengen.

Ik heb aangevoerd dat, het gevaar van copy cat gedrag ook zou kunnen optreden bij mensen die psychisch lijden, nog niet aan de beurt zijn voor hulp, maar wel zien in de krant dat je opgenomen wordt als je in de openbare ruimte de aandacht op je weet te vestigen.

Bescherming familie

Ook heb ik de vraag voorgelegd waarom familie en nabestaanden wel worden beschermd bij een overlijden door bijvoorbeeld zelfdoding, maar dat familie en omgeving van mensen met onbegrepen gedrag wel geconfronteerd moeten worden met krantenberichten compleet met foto, van hun dierbaren in grote psychische nood, met alle gevolgen van dien. Want wat doet het jou als ouder van een kind met een ernstig psychisch lijden, om je kind zo in de aandacht te zien staan?

De resultaten

Vandaag werd mij teruggemeld door de verantwoordelijke binnen de korpsleiding voor de aanpak onbegrepen gedrag (verward heet dat nog steeds, dus er is nog werk te doen) dat hij opnieuw aandacht heeft gevraagd aan alle persvoorlichters voor dit probleem, daarbij ook onze argumenten deels heeft gecommuniceerd, met de vraag om terughoudendheid en het goed nuanceren van de gebeurtenissen rondom berichtgeving over incidenten door onbegrepen gedrag.

De heer van Dijk, van de korpsleiding nationale politie, vertelde mij tijdens een uitgebreid onderhoud, dat men in deze ook afhankelijk is van wat de, meestal regionale, redactie van een nieuwsmedium doet met de door de politie uitgebrachte uitingen richting de pers. Want de politie poogt altijd zo genuanceerd mogelijk te berichten.

Wij zouden willen pleiten voor een algehele stop op het brengen van dit soort berichten, uit piëteit met het slachtoffer, want daar praten we hierover, en diens familie en overige omgeving.

Regionale pers

Van een regionaal redacteur van een grote landelijke krant vernamen we de argumentatie dat het wel nieuwswaarde heeft. Op ons tegenargument dat dat ook geldt voor urenlange vertraging na een zelfdoding op het spoor, kwam een weifelend ja, maar helaas niet de toezegging te stoppen met de berichtgeving rondom verward of liever onbegrepen gedrag.

Dit terwijl de gevolgen door stigmatisering groot zijn: Niet alleen vanwege eventuele herkenning, het pijnlijke van het zien dat je kind zo de krant haalt, maar ook doordat er steeds meer problemen ontstaan deze groep patiënten inclusief in te bedden in onze maatschappij.

Zo ontstaan er problemen in het huisvesten van de groep, omdat er protesten ontstaan in de buurt, wanneer men verneemt dat een bewoner met GGZ problematiek komt wonen in de straat.

Ook waar het betreft de inbedding van arbeidsgehandicapten in de reguliere arbeidsmarkt, komen de vooroordelen en stigma’s direct bovendrijven. 

Nuancering keihard nodig

Dit wordt er niet beter op, als er summier de feiten worden weergegeven, zonder nuancering.

Stefan Vlaminckx zegt daarover:

“De gemiddelde Nederlander, die weinig of niets van psychiatrische problemen weet, scheert alles en iedereen over een kam, terwijl dat zeer onterecht is. Voor heel veel mensen zijn het allemaal kinderverkrachtende Anne Faber moordenaars, die je achter een groot hek moet opsluiten en de sleutel moet weggooien. Een volledig onterecht vooroordeel maar wel heel hardnekkig. 

En dat moet stoppen. De relatie met de berichtgeving rondom verward/onbegrepen gedrag is evident. Maar ook de argumentatie en vergelijking met de berichtgeving rondom zelfdoding zou de Nederlandse pers mee moeten wegen in hun overweging. Wat ik vraag is simpelweg uzelf af te vragen wat het u zou doen als uw kind zo nieuwswaarde kreeg en u geconfronteerd werd met een foto van uw kind, waar u als ouder al zoveel mee hebt meegemaakt. Want voordat iemand tot zulk gedrag komt, is er al zoveel meer gepasseerd dat je nooit terugleest ergens. Want hoe komt iemand tot zulk gedrag? Niet doordat zo’n slachtoffer in een inclusieve samenleving veilig kan zijn. En dat zou wel moeten. Want uit zuid Europa, maar ook Afrika, waar families en gemeenschappen veel inclusiever samenleven, vertonen psychisch kwetsbare mensen veel minder en minder heftige klachten. Naast andere voordelen als lagere criminaliteitscijfers en minder stressgerelateerde klachten”.

Hernieuwde aandacht

Naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor dit probleem binnen het korps nationale politie, vraagt VN ambassadeur Rechten van de Mens met een handicap en inclusieve samenleving, nu ook de landelijke pers te stoppen met voornoemde berichtgeving of dan toch in ieder geval te stoppen met berichten waarbij men niet de mogelijkheid heeft het gehele verhaal te brengen. Want dat is, aldus Stefan Vlaminckx, onrechtmatig bezwarend in zowel de richting van het slachtoffer als diens naasten. En het schendt ook nog het aanvullende mensenrecht om zaken waarover men wil zwijgen, als gene die onder het verdrag valt, geheim te houden.

Tot zover dit persbericht.

Indien u meer informatie wil, een interview wenst in te plannen of meer wilt weten kunt u contact opnemen met:

Stefan Vlaminckx

Nieuwe Start Ervaringswerk

Telefoon: 0623624630

Interviews vinden zoveel mogelijk buiten plaats danwel via Teams, Zoom of Whatsapp beeldbellen. 

meer informatie:

https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-in-de-media/tips-en-tools/zeven-tips-journalisten/

Voor woordvoerders:

https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-in-de-media/tips-en-tools/zes-tips-voor-woordvoerders/

Over het VN verdrag rechten van de mens met een handicap.

https://www.coalitievoorinclusie.nl

“Niets over ons zonder ons”.

%d bloggers liken dit:
We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door deze site te blijven gebruiken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.
Accepteren
Privacybeleid