Samen Sterk Zonder Stigma

Beeldmerk van Samen Sterk Zonder Stigma, de organisatie die stigmatisering bestrijdt in de breedste zin van het woord. Nieuwe Start Ervaringswerk is supporter van Samen Sterk Zonder Stigma, en onderschrijft de doelstelling.
Nieuwe Start Ervaringswerk is supporter van Samen Sterk Zonder Stigma
Samen Sterk Zonder Stigma streeft oa naar gelijke kansen voor iederen

Stigma, wat is dat?

Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan borderline, depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma.
In deze video vertellen ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma over wat stigma voor hen betekent en hoe zij dit omzetten naar eigen kracht.

Nieuwe Start Ervaringswerk en stigma

Werken met en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, betekent automatisch dat je te maken hebt met stigma, en zelfstigma. Dat is dan ook de reden dat Samen Sterk Zonder Stigma kan rekenen op mijn warme steun en respect. Nieuwe Start Ervaringswerk erkent het bestaan van stigmatisering, en zal zich altijd blijven verzetten tegen (zelf)stigmatisering. In gesprekken met mensen die door ons geholpen worden, is zelfstigma vaak een gespreksonderwerp. En als mede psychisch kwetsbare, ken ik het klappen van de vooroordelen en vooringenomenheid zweep wel.

Stigma kan dodelijk zijn

U zult wel denken dat ik met deze kop overdrijf, maar niets is minder waar. Stigma kan dodelijk zijn omdat het mensen beschadigd, die al kwetsbaar zijn. En waarom? kennisgebrek, vooroordelen en vooringenomenheid. Daarom kan psychisch kwetsbaar Nederland niet zonder Samen Sterk Zonder Stigma. Helaas.