MHFA

http://www.mhfa.nl
http://www.mhfa.nl

MHFA, betekent in goed Engels Menthal Health First Aid, dat je vertaald als Eerste hulp bij psychische klachten.

Een korte cursus van vier bijeenkomsten, waarbinnen je als omstander, betrokkene of familielid, leert hoe te handelen als je geconfronteerd wordt met iemand in psychische nood.

Verschillende zorgverzekeringen vergoeden de kosten, dus eigenlijk moeten we allemaal op cursus.

Want hoe fijn is het, om net als bij de gewone EHBO, duizenden goed opgeleide mensen in Nederland te hebben rondlopen met verstand van zaken?

https://www.mhfa.nl/

Nieuwe Start Ervaringswerk promoot MHFA vanuit het standpunt dat er meer begrip is als er meer kennis is.

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen de cursus gaan volgen om zo meer begrip, minder stigma en daardoor een betere wereld voor psychisch kwetsbare mensen te realiseren
Website Reinier van Arkel


Contactpersoon: Denny van Boxtel
d.van.boxtel@reiniervanarkel.nl
06 – 41142568
GHOR-regio: Brabant-Noord