Herstelvisie

De herstelvisie van Anthony (dr William Anthony, USA, grondlegger herstelvisie) stelt de cliënt centraal.
Zijn definitie van herstel luidt: ‘Herstel is een intens persoonlijk en uniek proces van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier om een bevredigend,hoopvol en nuttig leven te leiden, ondanks de psychische beperkingen. Herstel betekent je ontworstelen aan de catastrofale gevolgen van je psychiatrische toestand en ontwikkeling van een nieuwe betekenis en doel in het leven’ (1993).

Zij gingen je voor, testimonials van cliënten van Nieuwe Start Ervaringswerk
Testimonial van een cliënt

Deze definitie vormt de basis van de werkwijze van Nieuwe Start Ervaringswerk. Doel van onze aanpak is primair het verhogen van de kwaliteit van leven.

Zelfregie

Er vanuit gaande dat cliënt zelf heel goed weet wat belangrijk is in het leven, zien wij het als onze taak om samen te inventariseren wat cliënt wil. En om daarna een plan van aanpak te ontwikkelen waarbij zelfregie centraal staat. In de praktijk gaat dat niet zo gemakkelijk als dat het klinkt. Omdat mensen met een ernstig psychiatrisch lijden het vaak niet, of niet meer, gewend zijn zelf de regie te voeren over hun leven. En dan is zelfregie weer een feit

In het begin zullen we dan ook veel doen in cliënt’s belang. Ook om te laten zien hoe bepaalde zaken werken. Is er wat groei van zelfvertrouwen waar te nemen, dan gaat cliënt met onze steun steeds meer zaken zelf doen.

Ook leren we cliënt dat zelf doen niet alleen hoeft. Want weten waar je kracht zit, is net zo belangrijk als hulp vragen omdat je kwetsbaarheden je hinderen in het zelf doen. Want als jij zelf de hulp hebt uitgezocht bij een probleem dat je hebt, is dat ook een knap staaltje zelfregie.

Veranderen wat je kunt beïnvloeden, aanvaarden wat je niet kan veranderen

Is een van de pijlers onder onze werkwijze bij het helpen van cliënten die vast gelopen lijken te zijn in hun (vaak gedwongen) behandeltraject. Doordat Stefan inmiddels een flinke ervaring heeft opgedaan in het coachen van onder de wet BOPZ opgenomen cliënten, leerde hij iets belangrijks. We kunnen nu concluderen dat als deze pijler ook onder het fundament van cliënt verankerd zit, de behandeling vlot getrokken kan worden. Met als resultaat een snelle terugkeer van cliënt in zijn eigen omgeving. Ook kan een cliënt dan binnen de behandelsetting mede de regie gaan voeren.

Invulling geven aan je nieuwe leven

Is het inrichten van je leven zo, dat je symptomen behorende bij je psychische kwetsbaarheid, tot een minimum worden terug gedrongen. En alles rondom jouw bestaan is afgestemd op de behoeften die jij hebt. Om het maximale uit jezelf te halen. Want alhoewel genezen van een psychisch lijden soms mogelijk is, gaan wij uit van herstel naar jouw beste kunnen.