Advisering

Advisering over uiteenlopende kwesties is onderdeel van het werk. Jeugdzorg, re-integratie, nieuwe ggz en de herstelvisie zijn onderwerpen waar NSE een mening over heeft. Ook ondersteunen we zo studenten.

Het nieuwe VN verdrag Rechten van de Mens met een Handicap is een speerpunt in onze organisatie. Inmiddels is eigenaar Stefan Vlaminckx getraind in het adviseren van gemeenten en instellingen aangaande het verdrag en het toe te passen beleid rondom met met een psychische kwetsbaarheid.

lees ook ons blog op blog.nieuwestartervaringswerk.nl

Voor bedrijven en instellingen hebben we een marktconform tarief met een duidelijk prijsbeleid. U weet vooraf dus waar u aan toe bent. Voor studenten is advisering altijd gratis, onkosten dienen wel vergoed te worden.
Particulieren betalen voor advies een gereduceerd tarief.
Voor informatie mailt u ons via onze contactpagina

Stefan Vlaminckx is ook te vinden op www.veerkrachtcentrale.nl

LHBT, heel normaal en toch speciaal

Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders,mogen van Nieuwe Start Ervaringswerk iets extra’s verwachten. 

Omdat wij oog hebben voor de kwetsbaarheid van deze groep, en zij te vaak te maken hebben met problemen als uitsluiting, vereenzaming/eenzaamheid, discriminatie en pesten, is het verplichte kost voor iedere medewerker van onze organisatie om via de Movisie Academy een mini cursus hulpvragen LHBT te volgen, waarvoor zij dan ook een studiepunt verdienen.

U mag als LHBT-er dan ook rekenen op begrip, en een luisterend oor. Daarnaast weten wij u in contact te brengen met lotgenoten, belangenorganisatie, en adviseren en ondersteunen wij u op tal van vlakken en levensgebieden.

Want hier bent u uzelf, ongeacht seksuele voorkeur of geslacht. Waarom wij deze speciale aandacht voor deze doelgroep hebben is even simpel als persoonlijk: Stefan Vlaminckx, eigenaar van Nieuwe Start Ervaringswerk is in zijn jeugd onvoldoende gezien en geholpen waardoor hij ernstige psychische schade heeft opgelopen. Toen hij via de Movisie Academy vernam dat de groep LHBT-ers vaak gediscrimineerd, uitgesloten en dus ook over het hoofd gezien wordt, heeft hij zich via Movisie laten trainen in het juist beantwoorden van de vragen komende uit deze kwetsbare groep.

Sophie Strijbosch, diëtiste in Oss en Helmond, is een voorkeursleverancier van ons bedrijf op het gebied van voeding