Thuisbegeleiding, coaching en advisering

Werken op basis van de herstelvisie

Mijn naam is Stefan Vlaminckx. Al sinds 2012 lever ik thuisbegeleiding aan mensen met een indicatie WMO-bg, op basis van een PGB. Daar lees je meer over op de pagina waar de term WMO wordt uitgelegd. Over mijn ervaringen en mijn weg hier naartoe lees je op de pagina wie is Stefan Vlaminckx meer. Coaching en werken op basis van de herstelvisie, heeft een beetje uitleg nodig, en die geef ik je op de pagina coaching en begeleiding en over de herstelvisie heb ik ook een hele uitleg geschreven. Ik werk met de modernste middelen ter ondersteuning. Daar lees je er meer over

Stefan Vlaminckx is VN ambassadeur Rechten van de mens met een handicap, chronische aandoening
Voor meer info, klik op de afbeelding

Advisering, omdat kennisoverdracht werkt.

Als VN ambassadeur aangaande het nieuwe VN verdrag Rechten van de Mens met een kwetsbaarheid, handicap of beperking, kom ik graag bij u uitleggen wat het verdrag betekent in relatie tot het hebben van een psychische kwetsbaarheid. Want voor een fysieke beperking, die vaak zichtbaarder is, heeft onze maatschappij al veel aanpassingen ingevoerd om het ongemak van zo’n beperking te verminderen. Voor mensen met een psychisch lijden, je dagelijkse praktijk aanpassen om tegemoet te komen aan diens behoeften, is veel moeilijker. Ik denk graag met u mee.

Beeldmerk van Samen Sterk Zonder Stigma, de organisatie die stigmatisering bestrijdt in de breedste zin van het woord. Nieuwe Start Ervaringswerk is supporter van Samen Sterk Zonder Stigma, en onderschrijft de doelstelling.
Nieuwe Start Ervaringswerk is supporter van Samen Sterk Zonder Stigma

Hetzelfde geldt voor gastcolleges HBO

Op een regionale HBO opleiding Social Work, geef ik gastcollege over mijn ervaringen met jeugdzorg. Vroeger als kind. In de tegenwoordige tijd als begeleider van (een van) de ouders. Leren van fouten, bewustwording kweken over de enorme verantwoordelijkheid die je draagt in de zorg voor kinderen. Maar vooral: ervaring laten spreken.

Stefan Vlaminckx is ook te vinden op www.veerkrachtcentrale.nl

En studenten helpen met afstuderen

Verschillende afstudeerprojecten, op zowel HBO als WO niveau, zijn mede door een bijdrage van mij, meestal als geïnterviewde, tot stand gekomen. En waar ik een beetje trots op ben. Vooral omdat mijn verhaal er dus toe doet. Maar zeker ook omdat de ervaring voor betere inzichten zorgt. Snapt u? Zin geven aan waanzinnig leed. Ik werk graag samen met studenten op de onderwerpen die raken aan mijn werk.

Samenwerken is netwerken met een plus

Omdat ik geloof in de kracht van netwerken, leg ik studenten en clienten uit dat het vandaag al zo is dat netwerken de motor is achter de Nederlandse economie, en niet het midden- en kleinbedrijf. Die genereren de meeste centen, doordat ze netwerken. Uit netwerken komt samenwerking. En samenwerken doe ik met iedereen die er voor openstaat dat ik kom met een plus. Zodra er hier een link verschijnt, is de pagina klaar met de links naar de partners in kwaliteit van leven verbeteren. Mijn LinkedIn vindt je via de link.

Missie

Een missiestatement schrijven, is altijd “een wat je wil verhaal”. Dat is simpel te beantwoorden, want maar 4 woorden zijn nodig: Kwaliteit van leven verbeteren. Hoe je dat denkt te bereiken, altijd de tweede vraag, volgens missiestatement voor dummies. Die vraag is veel minder simpel te beantwoorden. Mijn standaardmodus is, hier heb ik een probleem van mijn cliënt. U als diegene die mij bij dat probleem kan helpen, is degene die bepaalt wat mogelijk is, en zet dat af tegen wat ik vraag. Het woord cliënt hiervoor kun je weghalen, en vervangen door willekeurig welk probleem, in relatie met de kwaliteit van leven, van mijn kwetsbare cliënt. Of mijn mede psychisch kwetsbare burgers, waarvoor ik me inzet.

Praten, overleggen, bellen en mailen.

Langsgaan en brieven sturen, niet te vergeten. En geduld hebben, het grootste nadeel van de kwaliteit van leven verbetermissie. Want eerlijk is eerlijk: Ik vind de vraag, “Waarom vandaag niet?”, een belangrijkere vraag als: “Schikt volgende week u?”. Maar ik ben ook realist genoeg en inmiddels getraind over het proces van gemeentelijke beleidsvorming. En al die kennis ademt maar een ding uit. Geduld. Dus na dat praten over verbetering van de kwaliteit van leven, van mensen met een psychische kwetsbaarheid, volgt overleg. Overleggen over de grote roze olifant in de kamer: Maar hoe dan? Daarna kun je alleen nog bellen en mailen om de stand van zaken te vernemen. Want beleid maken kost tijd en kent vele procedures. Dat schijnt te helpen, bij het niet willen eindigen als bananenrepubliek. Mijn doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van leven van psychisch kwetsbare mensen. Dus heb ik zoveel mogelijk geduld.

Waarborgen

Zonder goede waarborgen, komt een praktijk niet op gang. Omdat ik het vak van mezelf heb geleerd, heb ik waarborgen ingebracht die, redelijkerwijs, ervoor zullen zorgen dat er nimmer schade kan ontstaan aan (de relatie met) cliënt of belanghebbenden. Van intervisie tot financiële borging, via cliënten privacy en dossiers naar kennisvergroting en deling met anderen, er is op alle vaktechnische aspecten van mijn werk, een waarborg op integriteit, voldoende kunde, en een goed inzicht in eigen grenzen. Ik zit niet vastgeplakt aan een cliënt, geef in voorkomende gevallen, het stokje graag door, en de tools om gestructureerd te werken. Alles draait in mijn werk om mijn flexibiliteit waarmee ik vertrouwen win bij mensen die daar moeite mee hebben. Want die moet in een jasje van regels passen. En daar heb je een flinke tegenstelling te pakken, zo lijkt. Maar wat niet in het jasje van regels past, verbetert nooit de kwaliteit van leven. Wel is onorthodox voor mij meer als een leuk scrabblewoord. En dat gaat vaak ten koste van de juiste registraties. U weet wel, rapporten, verslagen, verantwoordingen. Die zijn altijd zo kort mogelijk, zonder kwalitatief onder te doen.

Stefan Vlaminckx is ook te vinden op www.veerkrachtcentrale.nl

Waarom?

Daarom! Nog teveel en te vaak krijgen psychisch kwetsbare mensen niet de hulp die ze nodig hebben of voelen zich onbegrepen. Ik ben zoals jij en begrijp daarom wie je bent en wat je nodig hebt.

Groet, Stefan Vlaminckx